Organisation

Organisering

Vi har nedsat en tværgående styregruppe med tilknyttet faglig kapacitetsgruppe, som skal bidrage til strategisk og ledelsesmæssig koordinering og rådgivning i arbejdet frem mod udvikling af teknologiforståelse i uddannelsessektoren.

Styregruppe

 • Jakob Harder, dekan, Københavns professionshøjskole (formand)
 • Grethe Bertelsen, prodekan, Københavns Universitet (næstformand)
 • Bjarne Grøn, digitaliseringsdirektør, University College VIA
 • Sami S. Boutaiba, direktør, Professionshøjskolen Absalon
 • Jens Christian Godskesen, prorektor, IT-Universitetet
 • Johnny Laursen, dekan, Aarhus Universitet

Kapacitetsgruppe

 • Mikkel Hjorth, University College VIA
 • Marianne Georgsen, docent, Professionshøjskolen UCN
 • Karsten Gynther, docent, Professionshøjskolen Absalon
 • Marie Falkesgaard Slot, Ph.d., lektor, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
 • Vibeke Schrøder, Ph.d., docent, Københavns Professionshøjskole
 • Roland Hachmann, UC Syd
 • Jens-Erik Mai, professor og institutleder, Institut for Kommunikation, KU
 • Martin Lilholm, viceinstitutleder og lektor, Datalogisk Institut, KU
 • Ole Sejer Iversen, professor, Institut for Kommunikation og Kultur, AU
 • Søren Riis, lektor, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC
 • Mie Buhl, professor og leder, Institut for kommunikation og Psykologi, AAU
 • Lars Bo Henriksen, lektor, Institut for planlægning, AAU
 • Lone Malmborg, institutleder, ITU
 • Michael Caspersen, direktør, IT-Vest
 • Per B. Brockhoff, professor, DTU
 • Claus Michelsen, centerleder, SDU